ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

โครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 15 มกราคม 2562  นายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมพนักงานฯ

ร่วมเปิดโครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านดงบัง ม.1 สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ด้วยความรวมมือจาก ครูฝายอำเภอคอนสารและชุมชนตำบลดงบัง