ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2563 โดยมีนายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เด็กเล็กโคกหินขาว