ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ออกสำรวจ ชี้แนวเขต บริเวณโคกหินขาว

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายชูวิย์ ร่องแซง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

พร้อมคณะบริหาร ปลัดฯ พนักงาน สมาชิกฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ออกสำรวจ ชี้แนวเขต บริเวณโคกหินขาว