ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

จุดรับลงทะเบียน และบริการ อบต.ดงบัง กิจกรรมปั่นจักรยาน พิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑

จุดรับลงทะเบียน และบริการ อบต.ดงบัง กิจกรรมปั่นจักรยาน
พิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทาน
พระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีฯ
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562