ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562