ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ.วัดเขื่อนอุบลรัตน์ และ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น