ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดย นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พนักงาน สมาชิก กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและชาวบ้าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ณ.ฝายโคลงช้าง บ้านท่าขอนแดง ม.6 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562