ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ปี63

Attachments:
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล.pdf)คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล.pdf[ ]2051 kB
Download this file (ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันแล.pdf)ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันแล.pdf[ ]2905 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนนค(1).pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนนค(1).pdf[ ]2927 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนนค.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนนค.pdf[ ]2821 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนนล.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนนล.pdf[ ]2700 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยาย.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยาย.pdf[ ]2615 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนล.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนล.pdf[ ]2578 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนัง.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนัง.pdf[ ]2742 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคา.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคา.pdf[ ]2815 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย.pdf[ ]2706 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเป่าล้างบ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเป่าล้างบ.pdf[ ]2596 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลง.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลง.pdf[ ]2521 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า.pdf[ ]2717 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล (1).pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล (1).pdf[ ]2867 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล (2).pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล (2).pdf[ ]1920 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล .pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล .pdf[ ]2561 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาล บ้.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาล บ้.pdf[ ]2214 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมาก่อสรา้งถ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมาก่อสรา้งถ.pdf[ ]1716 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมาซ่อมแซมถน.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมาซ่อมแซมถน.pdf[ ]2610 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสรา้ง.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสรา้ง.pdf[ ]2570 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง(1).pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง(1).pdf[ ]2343 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง.pdf[ ]2761 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถ.pdf[ ]2795 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแมซมถ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแมซมถ.pdf[ ]2798 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุสำ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุสำ.pdf[ ]1947 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงา.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงา.pdf[ ]2232 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่งเสริมรณรง.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่งเสริมรณรง.pdf[ ]2982 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพลังค.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพลังค.pdf[ ]2776 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะรการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อ.pdf)ประกาศผู้ชนะรการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อ.pdf[ ]2934 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่า.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่า.pdf[ ]1778 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้า.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้า.pdf[ ]2670 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร.pdf[ ]2002 kB
Download this file (ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำ.pdf)ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำ.pdf[ ]2051 kB