ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

อบต.ดงบัง ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาจังหวัดชัยภูมิ