ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563