ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

งานสาธารณภัย

                       
                   
                

นายทินกร คงน้อย

เจ้าพนักงานป้องกัน

       
                     
               
     

นายณรงค์ศักดิ์ ปราบพาล พนักงานขับรถบรรทุกฯ

   

นายธีรวุฒิ ปลื้มญาติ

คนงานประจำรถ

   

นายประสิทธิ์ เหล่าลิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

 
                     
                   
      นายศักดฺ์สิทธิ์ เสนาเวียง พนักงานสูบน้ำ