ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

ผู้บริหาร

               
           
     

นายชูวิทย์  ร่องแซง

นายก อบต.ดงบัง

     
             
           
     

นายดำรงค์  จาวสุวรรณวงษ์  

ปลัด อบต.ดงบัง

     
             
         
 

นายชนัญญู  ศรีณรงค์

รองนายก อบต.ดงบัง

   

นายเปลี่ยน เชื้อสามารถ

รองนายก อบต.ดงบัง

 
     

นางสายยน  แปลา

เลขานุการ นายก อบต.