ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

ผู้บริหาร

               
           
     

นายชูวิทย์  ร่องแซง

นายก อบต.ดงบัง

     
             
           
     

นายดำรงค์  จาวสุวรรณวงษ์  

ปลัด อบต.ดงบัง

     
             
         
 

นายชนัญญู  ศรีณรงค์

รองนายก อบต.ดงบัง

     

นายเปลี่ยน เชื้อสามารถ

รองนายก อบต.ดงบัง