ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

                       
                   
             นางสาวอภิรักษ์ บุญรักษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน