ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมปล่อยปลา ณ ฝายโครงช้าง

 

      วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับกำนันตำบลดงบัง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชนประชาชน

และจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยปลา ณ ฝายโครงช้าง ม.6 บ้านท่าขอนแดง จำนวน 8,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลานวลจันทร์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สนามกีฬากลางตำบลดงบัง ต้นไม้ที่นำไปปลูก ได้แก่ ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นสักทอง เป็นต้น รวม 300 ต้น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน