ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับกำนันตำบลดงบัง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และวันต้นไม้แห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางตำบลดงบัง ต้นไม้ที่นำไปปลูก ได้แก่ ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นสักทอง เป็นต้น รวม 300 ต้น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน