ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

 

เว็บลิ้งค์

ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข" ประจำปี 2562

กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองชัยภูมิ  ตามโครงการ "ชัยภูมิ  บ้านสวย  เมืองสุข"  ประจำปี  2562  วันที่  20  มีนาคม  2562  ณ  ถนนหน้าวัดราษฎร์สามัคคี ม.3  ถึงโรงเรียนบ้านม่วง  ม.4