ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

 

เว็บลิ้งค์

โครงการ “ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข” ณ วัดหนองม่วง ม.8 บ้านหินรอยเมย

โครงการ “ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข” ณ วัดหนองม่วง ม.8 บ้านหินรอยเมย