ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดถ้ำฮวงโป

คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ที่วัดถ้ำฮวงโป ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561