ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ และกิจกรรมจิตอาสา

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
นายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และพนักงานฯร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

และกิจกรรมจิตอาสา บริเวณ แหล่งท่องเที่ยวบ้านฝายดินสอ ม.3