ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

โครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 15 มกราคม 2562  นายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมพนักงานฯ

ร่วมเปิดโครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านดงบัง ม.1 สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ด้วยความรวมมือจาก ครูฝายอำเภอคอนสารและชุมชนตำบลดงบัง