ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2563 โดยมีนายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เด็กเล็กโคกหินขาว