ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

คณะทำงานตัดหญ้า ป่าโล่ใหญ่บริเวณโชล 2

     คณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้มาตัดหญ้า ป่าโล่ใหญ่บริเวณโชล 2 จุดรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว