ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ.วัดเขื่อนอุบลรัตน์ และ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น