ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายสหกรณ์การเกษตรคอนสาร

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00-12.00น. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายสหกรณ์การเกษตรคอนสาร ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงบัง ตามโครงการบ้านสวยเมืองสุข