ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

ถวายเทียนพรรษาที่ วัดหนองม่วง หมู่ที่ 4 บ้านม่วง

คณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน สมาชิกฯ และชาวบ้าน ร่วมกันถวายเทียนพรรษาที่ วัดหนองม่วง หมู่ที่ 4 บ้านม่วง