ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

การประชุมวิชาการและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวาย

  การประชุมวิชาการและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้สำหรับครอบครัว

ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไอยรา

ชั้น 2 อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ